ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งรพ.รามาธิบดี ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง "Holistic approaches in the management of HR+/HER2- MBC"