กล่องปทุมรักษา: เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยชนิดของโรคมะเร็ง โดยคุณหมอคนไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง