• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  สมาคมโรคเต้านม
  แห่งประเทศไทย
  อ่านเพิ่มเติม
 • สำหรับแพทย์และพยาบาล
  กรุณาสมัครสมาชิก
  เพื่อใช้งานได้ครบทุกส่วน
  สมัครสมาชิก

อาการของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งของสตรีไทย และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปัจจุบันมีการพัฒนาแนวทางการคัดกรอง วิธีการวินิจฉัย การผ่าตัด การรักษา และการตรวจติดตามหลังการรักษาของมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อใช้งานได้ครบทุกส่วน 

โดยเว็บไซต์ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบ
อาจมีการล่าช้าในบางขั้นตอน
กรุณารอการตอบรับการสมัครเป็นสมาชิก
สมัครสมาชิก

พันธมิตรของเรา

มะเร็งเต้านม รู้ทัน หายไว

สนใจรับฟังข้อมูล ถามตอบปัญหา เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ของเรา