การผ่าตัด ตอนที่ 4: การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้