ตำราครอบจักรวาลเรื่องเต้านม เล่มแรกจากสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

Breast surgical oncology 01

นิพนธ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมจากทุกสาขาวิชาชีพ จากหลากหลายสถาบัน

ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนเรื่องเต้านม

ไม่ว่าจะเป็น basic science, breast surgical pathology, breast imaging, breast medical oncology, breast radiation oncology, oncoplastic breast surgery

รวมทั้งฉันทามติจาก St. Gallen 2017

พิมพ์สีด้วยกระดาษอย่างดี รูปภาพเยอะ อัพเดทด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เล่มหนาจุใจ

อ่านได้ทุกระดับตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

พรีออร์เดอร์ได้ที่นี่ ราคาฉบับละ 1,500 บาท หรือติดต่อคุณธัชนันท์ เลาะเซ็ม โทร. 085-243-3500
email: thaibreast@hotmail.com
http://www.thaibreast.org
Line ID: thaibreast

เรียน ผู้สั่งซื้อตำราโรคมะเร็งเต้านมทุกท่าน
เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้เห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาจากเดิมให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของบรรณาธิการตรวจสอบข้อมูลอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นรูปเล่มพร้อมส่งมอบให้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ
ทางสมาคมฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเข้าสู่เวปไซท์สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

enter to Thai Breast disease Society website

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย