สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
10th TBS

11th TBS

12th TBS

13th TBS

14th TBS


TBS page on Facebook

การรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย

การรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย

มะเร็งเต้านมสามารถแพร่กระจายไปได้หลายตำแหน่ง เช่น สมอง ปอด ตับ รวมกันประมาณ 5% ผิวหนัง 5% และที่มากที่สุดคือกระดูกซึ่งพบได้ถึง 75%

รู้ได้อย่างไร..ว่ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้ว

ทราบได้โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอกซเรย์กระดูก ตรวจเลือด อัลตราซาวน์ การสแกนกระดูก เอกซเรย์สนามแม่เหล็กเอมอาร์ไอ (MRI) การตรวจด้วยเครื่องเพ็ทสแกน (PET/CT) การตัดชิ้นเนื้อตรวจ

อาการเริ่มต้น..ที่พบบ่อยของมะเร็งระยะแพร่กระจาย

อาการขึ้นกับตำแหน่งที่มะเร็งแพร่กระจาย ซึ่งแสดงดังตาราง

มะเร็งเต้านม..แพร่กระจายอันตรายแค่ไหน ?

ผู้ป่วยระยะแพร่กระจายส่วนใหญ่ไม่สามารถหายขาดได้ถ้าไม่รักษา หากมะเร็งเข้าสมองจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 เดือน หากเข้าปอดจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน หากเข้าตับจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน และหากเข้ากระดูกจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี

ถ้ารักษามะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนบำบัด (เช่น tamoxifen) จะอยู่ได้โดยเฉลี่ย 3 ปี มะเร็งที่ดื้อต่อฮอร์โมนบำบัดจะอยู่ได้โดยเฉลี่ย 1-2 ปี

ความก้าวหน้า..ในการรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งชนิดนี้มีประวัติและวิวัฒนาการในการค้นหาวิธีการรักษามายาวนานเริ่มตั้งแต่การตัดรังไข่ การใช้สารไนโตร
เจนมัส
ตาด การใช้ฮอร์โมนบำบัด เช่น ยา tamoxifen การใช้ยาเคมีบำบัดอะเดรียมัยซิน การใช้ยาเคมีบำบัด taxane ซึ่งสกัดได้จากต้นสน การใช้ยาต้านยีนมะเร็งเฮอร์ทูร่วมกับยาเคมีบำบัด จนถึงวิธีการรักษาล่าสุดคือ การใช้ยายับยั้งการสร้างเส้นเลือดร่วมกับยาเคมีบำบัด ซึ่งพบว่าได้ผลดีกว่าใช้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว

การรักษามะเร็งแพร่กระจาย สรุปได้ดังตาราง


มะเร็งเต้านม..มีกี่ชนิด?

หากมองในแง่ของการใช้ยาจะแบ่งมะเร็งเต้านมออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. มะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนบำบัด

2. มะเร็งที่ดื้อต่อฮอร์โมนบำบัด

3. มะเร็งเฮอร์ทู ซึ่งเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการรักษาน้อยที่สุด ดื้อต่อยามาก มะเร็งจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการแพร่กระจายเร็ว และอันตรายร้ายแรงมาก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้ารักษาได้ผลผู้ป่วยก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี

วิธีการรักษาล่าสุดคือ  การใช้ยายับยั้งการสร้างเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง จะทำให้มะเร็งหยุดการเจริญเติบโต ขนาดฝ่อลง และทำให้มะเร็งกระจายไปสู่ส่วนอื่นของร่างกายไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปสู่เซลล์มะเร็งได้มากขึ้น ดังนั้นการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ การใช้ยายับยั้งการสร้างเส้นเลือดร่วมกับยาเคมีบำบัด

มะเร็งเต้านมแพร่กระจาย..ไปที่อวัยวะมากที่สุด ?

มะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปที่กระดูกมากที่สุด โดยพบสูงถึง 75 % คือ ผู้ป่วย 3 ใน 4 ราย จะเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังกระดูก ดังนั้นต้องคอยเฝ้าติดตามกระดูกของท่านให้ดี และเนื่องจากกระดูกในร่างกายมีจำนวนมากถึง 206 ชิ้น มีเซลล์ประสาทและเส้นเลือดยึดติดกับกระดูกส่วนต่างๆ ดังนั้นเมื่อมะเร็งเข้ากระดูก จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดทรมานมาก และเมื่อเกิดการสลายของกระดูกก็จะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น ซึ่งทำให้มีอาการชักและหมดสติได้

โดยปกติกระดูกประกอบด้วย 2 ชั้น คือ ชั้นนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างและรับน้ำหนักของร่างกาย และชั้นในซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง และเกร็ดเลือด เซลล์มะเร็งเมื่อแพร่กระจายเข้ากระดูกจะเข้าไปสู่ชั้นในของกระดูกหรือไขกระดูก ทำลายไขกระดูก ทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลง และเมื่อทำลายชั้นนอกก็จะทำได้กระดูกหักได้

ทำไมมะเร็งเต้านม..จึงชอบแพร่กระจายเข้ากระดูก ?

• เนื่องจากในกระดูกมีสารอาหารจำนวนมากที่มะเร็งเต้านมโปรดปราน

• เซลล์มะเร็งและเซลล์สลายกระดูกสามารถเกื้อหนุนกัน ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีที่กระดูก

มะเร็งเข้ากระดูก..ได้อย่างไร ?

มะเร็งเข้ากระดูกได้ 4 ทาง คือ

• ทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากผนังหลอดเลือดบาง ความดันภายในหลอดเลือดต่ำ

• ทางต่อมน้ำเหลือง

• ลุกลามเข้ากระดูกโดยตรง

• แพร่กระจายเข้าไปภายในไขสันหลัง

เซลล์มะเร็ง..ทำอย่างไรเมื่อมาที่กระดูก ?

เซลล์มะเร็งจะกระตุ้นเซลล์สลายกระดูกเพื่อทำลายกระดูก ทำให้กระดูกหักได้ ดังนั้นในการรักษามะเร็งเต้านม นอกจากจะต้องทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมแล้ว จะต้องทำลายเซลล์สลายกระดูกด้วยร่วมกันทั้งสองวิธี จึงจะทำให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคนี้ได้

มะเร็งเข้ากระดูก..มีกี่ชนิด ?

1. ชนิดสร้างกระดูกมากผิดปกติ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก

2. ชนิดทำลายกระดูก เช่น มะเร็งไขกระดูก

3. ชนิดทั้งทำลายและสร้างกระดูกมากผิดปกติ เช่น มะเร็งเต้านม

รู้ได้อย่างไร..ว่ามะเร็งเข้ากระดูก ?

ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ ผลตรวจเลือดผิดปกติ ปวดกระดูก กระดูกหัก อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึม หมดสติ ชัก

มะเร็งเข้ากระดูก..รักษาได้อย่างไร ?

1. ผ่าตัด

2. การฉายแสง

3. การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตชนิดฉีด ซึ่งยับยั้งการทำลายกระดูก ยาต้านมะเร็ง ยาแก้ปวด ยารังสี

4. ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกหักจากภาวะกระดูกบางซึ่งเป็นผลจากภาวะสูญเสียมวลกระดูกจากการรักษา (cancer treatment-induced bone loss, CTIBL) ดังนั้น ต้องคอยหมั่นตรวจว่ากระดูกบางหรือยัง เพราะมะเร็งเต้านมเองเมื่อแพร่เข้ากระดูกจะทำให้เกิดสลายกระดูก และการรักษาก็ทำให้กระดูกบางลงได้ ซึ่งทั้งสองอย่างประกอบกันจะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้ง่ายยิ่งขึ้น

ภาวะกระดูกหัก..จากมะเร็งเข้ากระดูก

การเกิดกระดูกหักจากมะเร็งเข้ากระดูก บางครั้งอยู่เฉยๆ กระดูกก็หักเองได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องดูแลรักษาตนเองอย่างดี

มะเร็งเข้ากระดูก..มีผลเสียต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร ?

1. โอกาสหายขาดมีไม่มาก

2. ผู้ป่วยอายุสั้นลง

3. เพิ่มความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย

4. ผู้ป่วยพิการเคลื่อนไหวไม่ได้

5. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษา

6. คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเสียไป

การจัดการ..มะเร็งเต้านมแพร่กระจายให้อยู่หมัด

1. ป้องกันอย่าให้โรคแพร่กระจาย

2. ได้รับการรักษาที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น

3. ยาดีมีประสิทธิภาพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4. มีการป้องกันและรักษาได้อย่างถูกต้อง

  Copyright 2005-2010 สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย All rights reserved.
view