สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
10th TBS

11th TBS

12th TBS

13th TBS

14th TBS


TBS page on Facebook
ท่านมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม หรือไม่

ท่านมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม หรือไม่

จากการศึกษาพบว่า...ท่านจะมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมสูงขึ้นหาก • เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป • ประวัติเป็นมะเร็งเต้านม โ......

อ่านต่อ
ท่านจะตรวจเต้มนมด้วยตัวเอง ได้อย่างไร

ท่านจะตรวจเต้มนมด้วยตัวเอง ได้อย่างไร

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง..นั้นทำได้ดังนี้ 1. ให้ท่านถอดเสื้อและสำรวจเต้านมต่อหน้ากระจกว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เต้านม 2 ข้างสมมาตรกันห......

อ่านต่อ
กรรมพันธุ์ สัมพันธ์กับ มะเร็งเต้านม อย่างไร?

กรรมพันธุ์ สัมพันธ์กับ มะเร็งเต้านม อย่างไร?

มะเร็งทุกชนิดรวมทั้งมะเร็งเต้านม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของสารพันธุกรรมหรือยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ เมื่อควา......

อ่านต่อ
การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม

โดยทั่วไปการรักษามะเร็งเต้านมจะประกอบด้วยกันทั้งหมด 5 วิธี ได้แก่ 1. การผ่าตัด 2. การฉายแสง 3. การให้ยาเคมีบำบัด 4. การให้ยาต้านฮอร......

อ่านต่อ
อยู่อย่างไรหลังการรักษามะเร็งเต้านมครบ 5 ปี

อยู่อย่างไรหลังการรักษามะเร็งเต้านมครบ 5 ปี

หลังจากได้รับการรักษามะเร็งเต้านมแล้ว โอกาสพบมะเร็งกลับมาใหม่หรือตรวจพบมะเร็งแพร่กระจายมักจะสูงภายใน 5 ปีแรก และสูงที่สุดใน 2-3ปีหลังกา......

อ่านต่อ
การรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย

การรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย

มะเร็งเต้านมสามารถแพร่กระจายไปได้หลายตำแหน่ง เช่น สมอง ปอดตับ รวมกันประมาณ 5% ผิวหนัง 5% และที่มากที่สุดคือกระดูกซึ่งพบได้ถึง 75% รู้ไ......

อ่านต่อ
23 คำถามยอดนิยม เกี่ยวกับโรคเต้านม

23 คำถามยอดนิยม เกี่ยวกับโรคเต้านม

1 มีอาการเจ็บเต้านม จะเป็นมะเร็งหรือไม่? มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่มักจะไม่เจ็บ สาเหตุของการเจ็บเต้านม ถ้าเจ็บจากเนื้อนมโดยตรง เชื่อว่าส่วนหน......

อ่านต่อ
มะเร็ง คืออะไร?

มะเร็ง คืออะไร?

มะเร็ง คืออะไร? นพ.ธงชัย ศุกรโยธินผศ.พญ.เยาวนุช คงด่านหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด......

อ่านต่อ
ส่วนประกอบของเต้านม

ส่วนประกอบของเต้านม

ส่วนประกอบของเต้านม นพ.ธงชัย ศุกรโยธินผศ.พญ.เยาวนุช คงด่านหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา......

อ่านต่อ
6 ข้อควรรู้ เรื่องยีน BRCA

6 ข้อควรรู้ เรื่องยีน BRCA

นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์นพ.ธงชัย ศุกรโยธินผศ.พญ.เยาวนุช คงด่านหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี......

อ่านต่อ
การสร้างเนื้อเต้านมขึ้นใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเองในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การสร้างเนื้อเต้านมขึ้นใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเองในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภาหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันความก้าวหน้าของ......

อ่านต่อ
Breast reconstruction after mastectomy with Latissimus Dorsi (LD) flap

Breast reconstruction after mastectomy with Latissimus Dorsi (LD) flap(เฉพาะสมาชิก)

Breast reconstruction after mastectomy withLatissimus Dorsi (LD) flap นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวนุช ......

อ่านต่อ
Breast reconstruction after mastectomy with TRAM flap

Breast reconstruction after mastectomy with TRAM flap(เฉพาะสมาชิก)

Breast reconstruction after mastectomy with TRAM flap นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่านภาควิชาศัลยศาสตร......

อ่านต่อ
การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง Sentinel

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง Sentinel(เฉพาะสมาชิก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง Sentinel นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่านภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา......

อ่านต่อ
Integrated Breast Conservation Therapy and IORT

Integrated Breast Conservation Therapy and IORT (เฉพาะสมาชิก)

Integrated Breast Conservation Therapy and IORT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชมพร สีตะธนีหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาภาควิชารังสีวิทยาคณ......

อ่านต่อ
Local Radiation Treatment :The Evolution

Local Radiation Treatment :The Evolution (เฉพาะสมาชิก)

Local Radiation Treatment :The Evolution “Could radiotherapy improve overall survival?” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงว......

อ่านต่อ
Expanding treatment option with oral chemotherapy in metastatic breast cancer

Expanding treatment option with oral chemotherapy in metastatic breast cancer

Expanding treatment option with oral chemotherapy in metastatic breast cancer นายแพทย์ชัยยุทธ เจริญธรรม หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุ......

อ่านต่อ
What is the optimal margin ? “Relevant for radiation therapy”

What is the optimal margin ? “Relevant for radiation therapy”

What is the optimal margin ? “Relevant for radiation therapy” รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย โรงพยาบาลวัฒโนสถ ......

อ่านต่อ
การแปลผลรายงานทางพยาธิวิทยาของ Image-guided core needle breast biopsy

การแปลผลรายงานทางพยาธิวิทยาของ Image-guided core needle breast biopsy

การแปลผลรายงานทางพยาธิวิทยาของ Image-guided core needle breast biopsy พญ. มาลี วรรณิสสร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา......

อ่านต่อ

Powerpoint presentation(เฉพาะสมาชิก)

The role of regional nodal irradiation in breast cancer โดย ผศ.พญ.อิ่มใจชิตาพนารักษ์ Adjuvant treatment choice in......

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2010 สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย All rights reserved.
view