สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
10th TBS

11th TBS

12th TBS

13th TBS


TBS page on Facebook

ท่านจะตรวจเต้มนมด้วยตัวเอง ได้อย่างไร

ท่านจะตรวจเต้มนมด้วยตัวเอง ได้อย่างไร

 

  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง..นั้นทำได้ดังนี้

          1. ให้ท่านถอดเสื้อและสำรวจเต้านมต่อหน้ากระจกว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เต้านม 2 ข้างสมมาตรกันหรือไม่ หัวนมมีลักษณะ
               อย่างไร

          2. ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันเพื่อดูว่าหัวนมและเต้านมเคลื่อนไปเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้น
          3. โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้เต้านมห้อยลงมา หากมีการดึงรั้งของผิวหนังจะมองเห็นได้
          4. สังเกตหัวนม หากหัวนมเกิดการดึงรั้งเข้าไปแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมะเร็งเต้านมหรือมีแผลเรื้อรัง
              ที่หัวนม ดังนั้นหากท่าน
มีแผลเรื้อรังนานกว่า 1 เดือน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าแผลดังกล่าว เกิดจากโรคผิวหนังหรือ
              มะเร็งผิวหนัง หากมีอาการบวมอาจเป็นผลจาก
น้ำเหลืองไหลไม่ได้จึงเกิดการคั่งอยู่ใต้ผิวหนังทำให้เกิดอาการบวม ซึ่งพบได้
              ในมะเร็งเต้านม

          5. วิธีคลำเต้านม ให้ใช้มือขวาคลำเต้านมซ้าย และมือซ้ายคลำเต้านมขวาให้คลำให้ทั่วทั้งเต้านม โดยวนเป็นรูปก้นหอยจากหัวนม
              ออกไปเรื่อยๆ จนถึง
เต้านม นอกจากนี้ต้องคลำจากบนลงล่าง และคลำจากบริเวณรอบนอกเข้าสู่ด้านในหัวนม โดยให้คลำ ทั้งใน
              ท่านอนราบและท่ายนื หากนอนราบตรวจ
ให้ใช้อุ้งนิ้ว 3 นิ้วค่อย ๆ คลึงบริเวณเต้านม ไม่ใช้ปลายนิ้ว

  การคลำเต้านมทุกเดือน..ช่วยอะไรหรือไม่ ?

                    ช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติของก้อนในเต้านมตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งหากพบการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
          อย่าอาย หรืออย่ากลัวที่
เป็นมะเร็ง และอย่ากลัวว่าต้องโดนตัดเต้านมเพราะมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถรักษาโดย
          ไม่ตัดเต้านมได้ หรืออย่ากลัวว่าจะเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายขาด เพราะส่วนใหญ่รักษาแล้วหายขาดโดยเฉพาะหากมารักษา
          ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะยิ่งมีโอกาส
หายขาด

  เมื่อไรที่ท่านต้องไป..พบแพทย์ ?

         1. หากพบความผิดปกติของเต้านม
         2. หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
         3. หากท่านกำลังจะเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิด\หรือฮอร์โมนทดแทน

  การส่งตรวจวินิจฉัย

                  การตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างเดียวไม่เพียงพอในการ

         วินิจฉัยมะเร็งเต้านม ดังนั้นแพทย์อาจต้องอาศัยการทำแมมโมแกรมหรือการตรวจอัลตราซาวนด์ หรือตรวจด้วยเอกซเรย์
         สนามแม่เหล็ก
เอมอาร์ไอ (MRI) ด้วย ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ดังนั้นท่านต้องทราบและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของ
         การเกิด
มะเร็งเต้านม ทราบอาการของมะเร็งเต้านม ทราบลักษณะเต้านมตนเอง หมั่นตรวจด้วยตนเองทุกเดือน หากมีความเสี่ยง
         ควรรับการ
ตรวจคัดกรองโรค และเนื่องจากไม่มีการตรวจวินิจฉัยใดที่มีความแม่นยำ 100% หรือป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้นหากมี
         การเปลี่ยนแปลง
ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัดเดิม

 

  Copyright 2005-2010 สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย All rights reserved.
view