สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
10th TBS

11th TBS

12th TBS

13th TBS


TBS page on Facebook

ท่านมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม หรือไม่

ท่านมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม หรือไม่

 


 จากการศึกษาพบว่า...ท่านจะมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมสูงขึ้นหาก

          • เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
          • ประวัติเป็นมะเร็งเต้านม โดยเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาแล้ว หรือญาติพี่น้องมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม
          • การใช้ฮอร์โมนเพศ ยาคุมกำเนิด
          • ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานโดยไม่มีบุตร หรือคลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี
          • อายุเมื่อเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก และอายุที่หมดประจำเดือน คือเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย (<12 ปี) และหมดประจำเดือน
             เมื่ออายุมาก (>50 ปี)

          • ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานะดีจะพบมะเร็งเต้านมสูงกว่าเพราะมีโอกาสบริโภคอาหารหลากหลายที่ไม่มีผลดี
             ต่อสุขภาพ หรืออาจเป็นผลจาก
ความเครียดจากการทำงาน
          • ขาดการออกกำลังกาย
          • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เป็นพิษ
          • เคยเป็นโรคบางชนิดของเต้านม
          • สตรีซึ่งหมดประจำเดือนแล้ว และมีน้ำหนักมาก

  มะเร็งเต้านม…โรคร้ายที่พบได้กับคนใกล้ชิด

                    ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2549 พบมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับ 1 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า
          มะเร็งเต้านมมีแนวโน้มสูง
ขึ้นเรื่อยๆ และในผู้ที่มีอายุในช่วง 40-60 ปี จะพบมะเร็งเต้านมได้ประมาณ 51% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
          ทั้งหมด

  ปัจจัยกระตุ้น...การเกิดมะเร็งเต้านมในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์


 

 1. การได้รับรังสีบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะการได้รับรังสีในปริมาณสูงเพื่อรักษาโรค
 2. ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 30 ปี
 3. สูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี
 4. รับประทานยาคุมกำเนิดนานกว่า 4 ปี ก่อนตั้งครรภ์แรก
 5. ออกกำลังกายน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี
 6. รับประทานอาหารมากเกินไป สาเหตุที่ทำให้เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี
 7. มีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี มีบุตรน้อยและช่วงระยะระหว่างคลอดบุตรแต่ละคนนาน
 8. เลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมรวมกันน้อยกว่า 3 เดือน

   ข้อแนะนำ ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม


          1. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม   
          2. ไม่สูบบุหรี่
          3. ลดหรืองดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
          4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
          5. หลีกเลี่ยงการถูกรังสีบริเวณหน้าอกในปริมาณสูง

  อาการของมะเร็งเต้านม..ที่สำคัญมีดังนี้

          1. คลำพบก้อนในเต้านม

          2. เจ็บในเต้านม
          3. มีของเหลวออกจากบริเวณหัวนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเลือด
          4. ความผิดปกติของหัวนม เช่น เป็นแผลที่หัวนม หรือมีความผิดปกติของผิวหนังบริเวณเต้านม โดยผิวหนังมีลักษณะคล้ายผิวส้ม 
             
ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้ากว่าที่ควรจะเป็นคือ ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าหากเป็นมะเร็งเต้านม
              ก้อนที่พบในเต้า
นมจะต้องมีอาการเจ็บร่วมด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงคือ ก้อนที่พบในมะเร็งเต้านม มักจะไม่เจ็บ แต่ก้อนที่มีอาการเจ็บ
              มักจะเป็นถุงน้ำ ดังนั้นหากท่านตรวจพบ
ก้อนบริเวณเต้านมควรรีบไปพบแพทย์

 การวินิจฉัย...มะเร็งเต้านม

          การที่แพทย์จะทราบว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่นั้น แพทย์จะต้องทำการวินิจฉัยโรคโดย
             1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
             2. การตรวจทางภาพวินิจฉัย เช่น การตรวจเต้านมโดยใช้แมมโมแกรมการตรวจโดยอัลตราซาวด์
             3. การตรวจทางพยาธิวิทยา คือ การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยไปทำการตรวจ

 การตรวจเต้านม...มีประโยชน์อย่างไร ?

                    การตรวจเต้านมโดยตนเองเป็นประจำทุกเดือน จะทำให้ท่านทราบว่าท่านมีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณเต้านมหรือไม่ 
          หากท่านยังมีรอบเดือนอยู่ควรตรวจ
เต้านมในวันที่ 10 หลังจากมีรอบเดือนวันแรก เพราะเป็นวันที่เต้านมมีความตึงน้อยที่สุด 
          ดังนั้นหากมีความผิดปกติในเต้านมจะมีโอกาสตรวจพบได้ง่ายที่สุด
สำหรับท่านที่ไม่มีรอบเดือนไม่ว่าจะจากสาเหตุที่ตัดมดลูก
          ไปแล้วแต่ยังไม่ตัด
รังไข่ หรือจากตัดทั้งมดลูกและรังไข่ หรือหมดรอบเดือนตามธรรมชาติ ท่านอาจจะตรวจทุกวันที่ 1 ของเดือน

 การตรวจทางภาพวินิจฉัย

                    ใช้สำหรับค้นหามะเร็งเต้านม ซึ่งการตรวจที่สำคัญและใช้เป็นประจำคือการตรวจโดยใช้แมมโมแกรมและตรวจโดย
          อัลตราซาวด์ สำ หรับ ผู้ป่วยบางราย
ที่การตรวจโดย 2 วิธีข้างต้นไม่สามารถบอกได้อาจต้องใช้วิธีอื่นช่วย เช่น การตรวจด้วย
          คอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี (CT) การตรวจโดยเอกซเรย์สนามแม่เหล็ก
เอมอาร์ไอ (MRI) และการตรวจด้วยเครื่องเพ็ทสแกน 
          (PET/CT)

 วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม...ทำได้อย่างไร ?

                    มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังคลำก้อนไม่ได้ และยังไม่มี
          การแพร่กระจายไปยังต่อม
น้ำเหลืองที่รักแร้ และเนื่องจากยังไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ 
          การตรวจวินิจฉัยให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งทำได้โดยการตรวจเ
ต้านมด้วยตนเองทุกเดือน การตรวจเต้านมโดยแพทย์ การทำแมมโมแกรม
         
และการตรวจโดยอัลตราซาวด์ โดยมีข้อแนะนำการตรวจเต้านมดังนี้
                    1. หากท่านอายุ 20 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและให้แพทย์ตรวจทุก 3 ปี
                    2. หากท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและให้แพทย์ตรวจทุกปี และทำแมมโมแกรมทุกปี

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม...
วิธีที่ดีที่สุดคือ การทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

            

 

  Copyright 2005-2010 สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย All rights reserved.
view